Артемедикал ЕООД е търговско дружесто което идентифицира дейността си с внос и дистрибуция на апаратурa за санитизация на помещения с висок риск на биологично замърсяване, апаратура за санитизация на болнични помещения, дистрибуция на офталмологични консумативи, офталмологична апаратура, болнично обзавеждане и апаратура и медицински постеловъчен инвентар.

Артемедикал ЕООД присъства на българският пазар от 2010 г., и има успешно реализирани проекти със различни здравни заведения в страната.
Фирмата работи според традициите и като следва и новите технологии и тенденции в производството и практиката на световно и европейско ниво.

Артемедикал ЕООД се стреми да прилага утвърдените норми и стандартите на работа и изгражда своята дейност на основата на взаимоотношения с български и чуждестранни производители и партньори.