Артемедикал Eоод е търговска компания създадена през 2010 г. От началото на създаването си фирмата изгражда своята дейност като реализира различни партньорства с български и чуждестранни производители и има реализирани проекти със различни здравни заведения в страната. Основната дейност на фирмата е вносa, търговията и дистрибуцията с консумативи и изделия за медицинския пазар, апаратура за санитизация, офталмологични консумативи и офталмологична апаратура. Фирмата се стреми да работи според утвърдени и традиционни модели като прилага стандартите и нормите и следва тенденциите на световно и европейско ниво

МИСИЯ

Мисията на фирмата е изграждането на дългосрочни и на корекнти взаимоотношения със своите партньори, на база на индивидуалният подход и стандарти и непрекъснато се стреми да подобравя качеството си