Oфталмологична апаратура Freymedical.

 

 

БИОМИКРОСКОПИ

ПЕРИМЕТРИ

ТОНОМЕТРИ

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНАТА ОСТРОТА