Офталмологична апаратура

БИОМИКРОСКОПИ

ПЕРИМЕТРИ

ТОНОМЕТРИ

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНАТА ОСТРОТА

© 2022 Артемедикал Еоод, 1330 гр. София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, тел.: +359 886 153020, www.artemedical.info