AP-50
AP-50
AP 50 е лек и напълно обурудван модерен автоматичен периметър за статична периметрия идеален за диагностициране на глаукома. Предназначен е за работа в малки кабинети и клиники. Моделът е с LED осветление за проекция на стимули в бяло и предлага разнообразни стратегии, тестови полета и параметри за изледване. Осигурява бързо и прецизно изследване на зрителното поле. Подходящ за динамична работа и бързи изследвания. Фиксацията е автоматично контролирана от вградена камера и следенето на на сляпото петно. Използва регресионен модел на анализ на данни и стандартни методи представяне на резултати от изследването.
   
Брошура