AP-300
AP-300
AP 300 е напълно автоматичен заден LED проекционен периметър за статична и кинетична периметрия. AP-300 предлага стимули бяло върху бяло, жълто върху синьо за SWAP периметрия и Flicker периметрия за ранно диагностициране на глаукома както и Голдман кинетична периметрия. Размер на стимулите по Голдман I, II, II, IV, V. Моделът напълно оборудван и разполага с широк спектър от тестови полета, стратегии и параметри. Автоматична фиксация чрез Heijl-Krakau метод и вградена камера. Анализа е на база на регресионен модел за представяне на данните както и стандартнизирани модели. Лесен за използване с интуитивен софтуер, със сензорен екран и операционна система. Разполага с тиха вентилационна система постигаща по - висок комфорт по време на изследването. Фоновото осветление е контролирано автоматично независимо от осветеността на помещението.
Брошура