AP 200/AP 250BY
AP-200/AP-250BY
AP 200 и AP 250BY са статични напълно функционални задни LED проекционни автоматични периметри за цялостно иследване и дигностика на зрителното поле. AP 200 и AP 250BY са снабдени с интуитивен софтуер, с голям избор от стратегии, тестови параметри и тестови полета. Фиксацията е напълно автоматична, чрез метода Heijl-Krakau, и вградена камера - Eye tracking (CCD камера), Eye previev (CCD камера ). Предоставят стандартизирани модели за представяне на резултатите от изследването както и използват регресионен модел за анализ на данни. Анализа може да е за отделни части на зрителното поле център, периферия и цялостно зрително поле .
AP 200 използват проекция на стимули Goldman размер III в зелен цвят. AP 250BY използва и сини стимули размер Goldman V за Blue - on - Уellow (SWAP) периметрия за ранна диангностика на глаукома. И двата апарата са снабдени с тиха вентилационна система за по - висок комфорт по време на изследването. Осветлението на фона се контролирано автоматично според осветеността на помещението.
Брошура