В гамата на постеловъчния инвентар фирмата предлага операционни комреси и опeрационни чаршафи и облекло за еднократна i многократна употреба с различни прорези съответващи на различните видове операции и манипулации извършвани в очната, ушната и коремната хирургии, както и в гинекологията, урологията и артроскопската хирургия.

hd